Program szczegółowy

pdf pobierz program w formacie PDF


LEGENDA

 

sesje w języku angielskim tłumaczone na język polski

 

sesje w języku polskim

 

ŚRODA 13–09–2017

11.00–19.00

Rejestracja uczestników na XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

14.00–17.00

Zebranie Zarządu

17.30–21.25

Ceremonia Otwarcia (Sala Widowiskowa)

17.30–18.00

Przywitanie gości i przemówienie Prezesa Elekta PTAiIT - prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Kuszy

18.00–18.15

Przemówienie Prezesa PTAiIT prof. dr hab. n. med. Piotra Knapika

18.15–18.45

Przemówienia zaproszonych gości

18.45–19.00

Wręczenie dyplomów nowym członkom honorowym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wręczenie medali

19.00–19.20

Wykład inauguracyjny I. Personalized precise resuscitation Michael Pinsky

19.20–19.40

Wykład inauguracyjny II. Jak się robi karierę w USA w 5 minut, będąc polskim lekarzem? Maria Siemionow

19.40–20.25

Koktajl (foyer)

20.25–21.25

Koncert Orkiestry Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal ( udział dodatkowo płatny )

 

CZWARTEK 14–09–2017

 

Sala Widowiskowa

Sala Fidelio

Sala Manru

Sala Kameralna

Sala seminaryjna

8:00-9:10

Leczenie pozaustrojowe na oddziale intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Jean Daniel Chiche, Alain Combes. Romuald Lango, Andrzej Sosnowski

Sepsa
Przewodniczący sesji: Phillip Dellinger, Andrzej Kűbler, Venugopal S Reddy

 

Wybrane techniki terapii pozaustrojowych u chorych na stanowisku IT
Przewodniczący sesji: Dariusz Maciejewski, Mariusz Piechota

 

Problemy neuroanestezjologii
Przewodniczący sesji: Waldemar Machała, Zbigniew Karwacki, Maciej Żukowski

Walne Zebranie Sekcji Anestezjologii w Położnictwie

8:00-8:20

ECCO2R: which indications in 2017?
Alain Combes

The Proposed New Sepsis Definitions: The Good, the Bad and the Ugly
Phillip Dellinger

Strategie terapii pozaustrojowych w OIT
Krzysztof Kusza

Neurochirurgia czynnościowa
Paweł Sokal

8:20-8:40

ECCO2R: State of the Art.
Jean Daniel Chiche

Hemodynamic management in sepsis: how to behave in post-EGDT era
Jan Benes

Pozaustrojowe leczenie hiperkapnii w intensywnej terapii
Dariusz Maciejewski

Postępowanie w CUCM AD 2017
Beata Rzewuska / Waldemar Machała

8:40-9:00

VV ECMO for acute respiratory failure
Alain Combes

Anesthesia for a patient with septic shock. Venugopal S Reddy

Wybrane techniki pozaustrojowe stosowane w ostrej
i przewlekłej zaostrzonej niewydolności wątroby
Mariusz Piechota

Neuroprotekcja w anestezjologii
Robert Włodarski

9:00-9:10

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

9:10-9:25

Przerwa na kawę

9.25-10:35

Monitorowanie dynamiki krążenia
Przewodniczący sesji: Michael Pinsky, Krzysztof Kusza, Azriel Perel

Jakość i organizacja I
Przewodniczący sesji: Daqing Ma, Piotr Knapik, Henry Thomas Stelfox, Radosław Owczuk

Wybrane zagadnienia w anestezjologii i intensywnej terapii I
Przewodniczący sesji: Marcin Wąsowicz, Łukasz Krzych, Kai Zacharowski

Aspekty prawne wykonywania zawodu anestezjologa w Polsce
Przewodniczący sesji: Mariusz Piechota, Andrzej Kűbler

Walne Zebranie Sekcji Znieczulenia Ambulatoryjnego

9.25-9:45

Improving outcomes from high risk surgery using functional hemodynamic monitoring principles to guide resuscitation.
Michael Pinsky

Anaesthetics and cancer cell biology
Daqing Ma

TEE as a diagnostic instrument during anaesthesia and in ICU patients
Marcin Wąsowicz

Zmiany w przepisach medyczno-prawnych (obowiązek denuncjacji, prawo
do intymności i godności pacjenta, dokumentacja medyczna)
Rafał Kubiak

9.45-10:05

Can Iatrogenic hemodilution lead to avoidable blood transfusions?
Azriel Perel

Evidence-informed rounds in the intensive care unit
Henry Thomas Stelfox

The European Patient Blood Management Programm – prospective data from 129,000 patients (45 min)
Kai Zacharowski

Problemy anestezjologów z prawem
Mariusz Piechota

10.05-10:25

Personalized blood pressure management to optimize organ perfusion
Michael Pinsky

The Pursuit of Excellence
Ronald Miller

Terapia daremna
Andrzej Kűbler

10.25-10:35

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

10:35-10:50

Przerwa na kawę

10:50-12:00

Sesja satelitarna
Fisher Paykel
The appropriate use of Nasal High Flow Cannulas

Mariusz Mioduski

Sesja satelitarna
GE Healthcare

Przewodniczący sesji: Krzysztof Kusza, Radosław Owczuk

Sesja satelitarna
Fresenius Medical Care.
Pozaustrojowa oksygenacja na oddziale intensywnej terapii

Prowadzący: Mirosław Czuczwar, Konstanty Szułdrzyński

Sesja wykładów sponsorowanych
Mundipharma, Polpharma

Walne Zebranie Sekcji Historycznej

10:50-11:10

The role of high flow support therapy in specific subgroups of patients: new insights from post-hoc analyses
Gonzalo Hernández

10.50–11.20

Ochrona płuc – najnowsze doniesienia
Armin Kalenka

Pozaustrojowe wspomaganie wymiany gazowej — fanaberia czy konieczność?
Konstanty Szułdrzyński

Wykład sponsorowany firmy Mundipharma: Oxykodon w bólu ostrym
Jerzy Wordliczek

11:10-11:30

High flow nasal cannula: the multiple physiological mechanisms behind a new non-invasive respiratory support
Tommaso Mauri

W jaki sposób i po co zorganizować centrum ECMO w Polsce?
Mirosław Czuczwar

Wykład sponsorowany
Polpharma: Zalecenia leczenia bólu AD 2017
Hanna Misiołek

11:30-11:50

Nowoczesna nosowa wentylacja wysokoprzepływowa-praktyka i ekonomia w warunkach Polskich
Mariusz Mioduski

11.20–11.50

Aktualne trendy w leczeniu pacjentów OIT — przyszłość decyzji opartych na danych
Jean Daniel Chiche

Transport międzyszpitalny pacjenta podłączonego do ECMO
Beata Potręć-Studzińska

11:50-12:00

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

12:00-12:15

Przerwa na kawę

12:15-13:25

Chorzy z wysokim ryzyka znieczulenia
Przewodniczący sesji: Davy Cheng, Marcin Wąsowicz, Paul Myles

Wentylacja mechaniczna na sali operacyjnej i w OIT
Przewodniczący sesji: Dariusz Maciejewski, Tomasz Łazowski, Agnieszka Misiewska – Kaczur

Znieczulenie chorych ze skrajną otyłością
Przewodniczący sesji: Tomasz Gaszyński, Marcin Możański

Współczesność i przyszłość kardioanestezji
Przewodniczący sesji: Piotr Knapik, Rafał Drwiła

Walne Zebranie Sekcji Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu

12:15-12:35

Cardiac Surgery & Anesthesia – Past, Present and Future
Davy Cheng

Polska droga do Kigali - w poszukiwaniu nowej definicji ARDS
Dariusz Maciejewski

Znieczulenie niskoopioidowe u chorych otyłych
Tomasz Gaszyński

Czy anestezja wpływa na śmiertelność?
Rafał Drwiła

12:35-12:55

Factors influence perioperative outcomes in cardiac patients
Daniel Bainbridge

Dlaczego tak bardzo hołubimy oddech spontaniczny u wentylowanego pacjenta?
Tomasz Łazowski

Znieczulenie wziewne czy dożylne u chorych otyłych
Marcin Możański

ERAS w kardiochirurgii
Ewa Kucewicz-Czech

12:55-13:15

Should we stop aspirin before cardiac or noncardiac surgery (and why it’s different)?
Paul Myles

Wentylacja oszczędzająca płuca na sali operacyjnej i w OIT. Czy są różnice?
Zbigniew Szkulmowski

Udrażnianie dróg oddechowych u otyłych
Dawid Aleksandrowicz

Wpływ powikłań pooperacyjnych w kardiochirurgii na śmiertelność szpitalną i wyniki leczenia w obserwacji odległej
Piotr Knapik

13:15-13:25

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

13:25-14:25

Lunch

14:25-15:35

Leczenie żywieniowe krytycznie chorych
Przewodniczący sesji: Jan Wernerman, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Jean Daniel Chiche

Intensywna terapia przełomu XX i XXI wieku
Przewodniczący sesji: Zbigniew Rybicki, Tadeusz Szreter, Hanna Billert

Teraźniejszość i przyszłość terapii pozaustrojowych
Przewodniczący sesji: Krzysztof Kusza, Romuald Lango

Nowe i stare sposoby uśmierzania bólu ostrego
Przewodniczący sesji: Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek

Walne Zebranie Sekcji Ultrasonografii i Echokardiografii

14:25-14:45

Role glutamine in nutrition
Jan Wernerman

Istotne zmiany jakie miały miejsce w intensywnej terapii
w ciągu ostatnich kilkunastu lat (60 minut)
Zbigniew Rybicki

 

Strategie prowadzenia terapii pozaustrojowych w OIT
Krzysztof Kusza

14:25-14:55
Co stosować, a czego unikać w leczeniu bólu zapalnego
Małgorzata Malec-Milewska

14:45-15:05

Metabolic monitoring
Jean Daniel Ciche

Co dzieli nas od idealnej terapii nerkozastępczej?
Romuald Lango

Loss skeletal muscle in critical illness
Jan Wernerman

14:55-15:25
Ból ostry - state of art 2017
Jerzy Wordliczek

15:05-15:25

Powikłania technik nerkozastępczych
Dariusz Onichimowski

15:25-15:35

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

15:35-15:50

Przerwa na kawę

15:50-17:00

Wybrane zagadnienia w anestezjologii i intensywnej terapii II
Przewodniczący sesji: Daniel S. Talmor, Waldemar Goździk, Bernd W. Bottiger

Rola CRRT/RRT w intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Torsten Slowinski, Radosław Owczuk, Janusz Trzebicki, Reddy S. Venugopal

Wyzwania dla Medycyny Ratunkowej
Przewodniczący sesji: Tomasz Gaszyński, Juliusz Jakubaszko, Zbigniew Żaba

Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe
Przewodniczący sesji: Katarzyna Wawrzyniak, Wojciech Dąbrowski, Agnieszka Misiewska – Kaczur

Walne Zebranie Sekcji Etyki

15:50-16:10

Mechanical ventilation in the operating room
Daniel S. Talmor

Convection versus diffusion
Torsten Slowinski

Udrażnianie dróg oddechowych u chorych otyłych w warunkach ratunkowych
Tomasz Gaszyński

Zasady leczenia wstrząsu hipowolemicznego i postępowania w czasie Damage Surgery Resuscitation
Waldemar Machała

16:10-16:30

Date Critical Emergency Medicine 2017
Bernd W. Bottiger

Acute renal failure in sepsis
Reddy S. Venugopal

Intensywna Terapia i Medycyna Ratunkowa - bliźnięta rozdzielone po urodzeniu
Juliusz Jakubaszko

Hipotensja permisywna
Katarzyna Wawrzyniak

16:30-16:50

The role of patients' families in rounds Improving transitions of patient care from the intensive care unit to the hospital ward
Henry Thomas Stelfox

Continuous versus intermittent RRT
Torsten Slowinski

Optimization of pressure and flow in Emergency Department
Jan Benes

Płynoterapia w urazach wielonarządowych
Wojciech Dąbrowski

16:50-17:00

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

17:00-17:15

Przerwa na kawę

17:15-18:25

Postępowanie w okresie okołooperacyjnym
Przewodniczący sesji: Marcin Wąsowicz, Jan Benes, Donal Buggy

Nowe i znane sposoby postępowania w ONO
Przewodniczący sesji: Daniel S. Talmor, Zbigniew Szkulmowski, Robert Kacmarek

Anestezja regionalna
Przewodniczący sesji: Hanna Misiołek, Radosław Owczuk

Sesja I Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Przewodniczący sesji: Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Wojciech Krajewski, Maciej Cettler

Walne Zebranie Sekcji
Intensywnej Terapii

17:15-17:35

Can anaesthesia or analgesic technique during cancer surgery effect recurrence or metastasis?
Donal Buggy

Pulmonary physiology at the bedside
Daniel S. Talmor

Miejsce znieczuleń regionalnych w aktualnych wytycznych terapii bólu ostrego
Hanna Misiołek

Acute Pain Service - The Austrian Experience
Maria Vittinghoff

17:35-17:55

Remote organ injury after traumatic surgery
Daqing Ma

Is Prone position evidenced-based
Jean Daniel Chiche

Czy można przewidzieć i zapobiec spadkowi ciśnienia tętniczego po znieczuleniu podpajęczynówkowym?
Radosław Owczuk

Szpital Dziecięcy bez Bólu - doświadczenia polskie
Maciej Cettler

17:55-18:15

Intra-operative Lung protective ventilation during surgery
Reddy S. Venugopal

The appropriate use of high flow nasal cannulas.
Robert Kacmarek

Możliwości zastosowania różnych blokad obwodowych w analgezji okołooperacyjnej klatki piersiowej i brzucha.
Szymon Białka, Radosław Marciniak

Analgosedacja w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
Alicja Bartkowska-Śniatkowska

18:15-18:25

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

18:25-18:30

Przerwa na kawę

18:30-19:40

 

Walne Zebranie Sekcji Znieczulenia Ogólnego

Walne Zebranie Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych

Walne Zebranie Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń

Walne Zebranie Sekcji Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dziecięcej

 
 

PIĄTEK 15-09-2017

 

Sala Widowiskowa

Sala Fidelio

Sala Manru

Sala Kameralna

Sala seminaryjna

8:00-9:10

Perspektywa zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Przewodniczący sesji: Bernd W. Bottiger, Janusz Andres, Sharon Einav

Sepsa i ARDS - stagnacja czy postęp terapii?
Przewodniczący sesji: Jean Daniel Chiche, Dariusz Maciejewski, Phillip Dellinger

Znieczulenie ogólne bez opioidów i bez bólu
Przewodniczący sesji: Piotr Nowakowski, Grzegorz Górniewski, Józef Bojko

Sesja I Sekcji Historycznej PTAiIT
Przewodniczący sesji: Janina Suchorzewska, Marcin Rawicz, Maria Wujtewicz

Walne Zebranie Sekcji Nauczania Symulacyjnego

8:00-8:20

Cardiopulmonary Resuscitation 2017
Bernd W. Bottiger

Setting therapeutic goals for ARDS
Jean Daniel Chiche

Znieczulenie regionalne – alternatywa dla opioidów
w zasięgu igły
Piotr Nowakowski

Powstanie i działalność Sekcji Historycznej PTAiIT
Alicja Macheta

8:20-8:40

 Big Data: Can it Drive Better Care?
Jacek B Cywiński

Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2016: What’s new?
Phillip Dellinger

Operacje w obrębie klatki piersiowej – nowe opcje analgezji
Grzegorz Górniewski

8:20-8:30
Wspomnienia:
Krzysztof Kusza: Witold Jurczyk

8:30-8:40
Wspomnienia:
Marcin Rawicz: Zdzisław Rondio

8:40-9:00

Death by resuscitation - everything that can and will go wrong during CPR
Sharon Einav

ARDS after 50 years: where are we?
Luciano Gattinoni

Chirurgia przewodu pokarmowego – czy da się bez opioidów?
Kinga Szczepanek

Nie tylko eter, nie tylko Morton
Ewa Podwińska

9:00-9:10

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

9:10-9:25

Przerwa na kawę

9:25-10:35

Wybrane zagadnienia intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Davy Cheng, Andrzej Nestorowicz, Rui Moreno

Anestezja regionalna-perspektywy
Przewodniczący sesji: Peter Marhofer, Marcin Rawicz, Maria Vittinghoff

Płynoterapia podczas anestezji i w intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Grażyna Durek, Lidia Łysenko, Waldemar Machała, Paweł Sobczyński

Sesja Sekcji Kardiotorakoanestezjologii
Przewodniczący sesji: Łukasz Krzych, Ewa Kucewicz-Czech, Marcin Ligowski

Walne Zebranie Sekcji Wentylacji Domowej

9:25-9:45

Postępowanie okołooperacyjne u chorych po uprzednim PCI
Marcin Wąsowicz

Epidural anaesthesia: Does modern antiplatelet therapy interfere with the daily clinical practice?
Peter Marhofer

Płynoterapia w OIT
Krzysztof Kusza

9:25-9:40
Monitorowanie funkcji układu krążenia w operacjach niekardiochirurgicznych. Dlaczego warto?
Ewa Kucewicz-Czech

9:45-10:05

Intensive care in Europe: the mismatch between offer and supply
Rui Moreno

Regional Anesthesia in Catheter Technique in Small Children
Maria Vittinghoff

0,9% NaCl – jakie jest jego miejsce w intensywnej terapii?
Lidia Łysenko

9:40-9:55
Ocena ryzyka
Łukasz Krzych


9:55-10:10
Metody i techniki monitorowania funkcji układu krążenia
Marcin Ligowski

10:05-10:25

Transfusion Thresholds: Do Outcomes Differ for Critical Care versus Surgical Patients?
Davy Cheng

Ultrasound and regional anaesthesia: Safety issues and the daily clinical practice
Peter Marhofer

Ocena płynoterapii okołooperacyjnej w polskich szpitalach
Waldemar Machała

10:10-10:25
Optymalizacja funkcji układu krążenia - algorytm postępowania. 
Ewa Kucewicz-Czech

10:25-10:35

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

10:35-10:50

Przerwa na kawę

10:50-12:00

Sesja satelitarna firmy
Abbvie
Sytuacje kryzysowe podczas znieczulenia - Jak zapobiegać? Jak reagować?

Przewodniczący: Janusz Andres, Krzysztof Kusza
 

Sesja wykładów sponsorowanych
Angelini, Nestle
 

Sesja satelitarna firmy
Fresenius Kabi

Przewodniczący: Waldemar Machała

Sesja wykładów sponsorowanych
CSL Behring, Astellas
Przewodniczący: Zbigniew Rybicki
 

Walne Zebranie Sekcji Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych

10:50-11:10

Dlaczego algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych mogą być pomocne?
Janusz Andres

10:50-11:20
Wykład sponsorowany Angelini:
Leczenie zakażeń wywołanych opornymi szczepami bakterii Gram (+) na oddziałach intensywnej terapii
Agnieszka Misiewska – Kaczur


11.20–11.40
Wykład sponsorowany firmy Nestle: Bilans białkowy pacjenta na OIT
Małgorzata Misiak

Płynoterapia okołooperacyjana — co podajemy, co powinniśmy?
Waldemar Machała

Wykład sponsorowany CSL Behring: Koncentraty czynników zespołu protrombiny w leczeniu krwotoków — alternatywa dla świeżo mrożonego osocza
Łukasz Krzych

11:10-11:30

Algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych
Ewa Kucewicz-Czech

Płynoterapia w intensywnej terapii — co podajemy, co powinniśmy?
Łukasz Krzych

Wykład sponsorowany Astellas: Zakażenia grzybicze na OIT
Małgorzata Symonides

11:30-11:50

Sytuacje kryzysowe - algorytmy w praktyce
Waldemar Machała

Płynoterapia u dzieci — czy dzieci można traktować jak małych dorosłych?
Marzena Zielińska

Wykład informacyjny
Astellas
Leczenie zakażeń szczepami wieloopornymi z wykorzystaniem zasad farmakokinetyki, farmakodynamiki i farmakologicznych właściwości antybiotyków
Zbigniew Rybicki

11:50-12:00

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

12:00-12:15

Przerwa na kawę

12:15-13:25

Znieczulenie i intensywna terapia chorych z niewydolnością wątroby
Przewodniczący sesji: Sean M. Bagshaw, Mariusz Piechota, Jacek B. Cywiński

Anestezja i intensywna terapia w położnictwie
Przewodniczący sesji: Anne Ducloy-Bouthors, Michal Gaca, Sharon Einav

Bezpieczeństwo i satysfakcja chorych w okresie okołooperacyjnym
Przewodniczący sesji: Ronald Miller, Marcin Rawicz, Maria Vittinghoff

Żywienie w stanach krytycznych
Przewodniczący sesji: Lidia Łysenko, Mirosław Czuczwar

Walne Zebranie Sekcji Kardiototakoanestezji

12:15-12:35

Anesthetic monitoring during  transplantation of patients with acute liver failure
Jacek B. Cywiński

Amniotic fluid embolism
Anne Ducloy-Bouthors

Patient safety; what is new?
Ravi Mahajan

Interwencja żywieniowa w OIT w świetle najnowszych badań klinicznych
Mirosław Czuczwar

12:35-12:55

Hepato-renal syndrome and liver failure in the ICU
Sean M. Bagshaw

Why you need to worry about maternal critical care
Sharon Einav

Reversal of Neuromuscular Blockade
Ronald Miller

Zapotrzebowanie na białko u chorych krytycznie
Lidia Łysenko

12:55-13:15

Normothermic Machine Perfusion
Jacek B. Cywiński

Postpartum haemorrhage with a special focus on DIC, tranexamic acid and fibrinogen.
Anne Ducloy-Bouthors

Pediatric Pain Service - The Austrian Experience
Maria Vittinghoff

Zapotrzebowanie na minerały, witaminy  pierwiastki śladowe  w stanach krytycznych
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

13:15-13:25

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

13:25-14:25

Lunch

14:25-15:35

Znieczulenie chorych z wysokim ryzykiem sercowym
Przewodniczący sesji: Daniel Bainbridge, Piotr Knapik, Lee Fleisher

Blaski i cienie wentylacji krytycznie chorych
Przewodniczący sesji: Nicolini Antonello, Waldemar Machała, Luciano Gattinoni

Chorzy z dysfunkcją OUN
Przewodniczący sesji: Marek Mirski, Romuald Bohatyrewicz, Djillali Annane, Idit Matot

Anestezja i intensywna terapia w położnictwie
Przewodniczący sesji: Michał Gaca, Maciej Żukowski

Walne Zebranie Sekcji Płynoterapii i Hemostazy

14:25-14:45

Strategies to Reduce Cardiac Risk of Non-Cardiac Surgery
Lee Fleisher

Patient-ventilator asynchronies and there affect on patient outcome.
Robert M. Kacmarek

Intracranial pressure management
Marek Mirski

Nieprawidłowa inplantacja łożyska - rola i zadania anestezjologa
Michał Gaca

14:45-15:05

High risk patient of cardiovascular event during non-cardiac surgery?
Daniel Bainbridge

Mechanical power and ventilator-induced lung injury.
Luciano Gattinoni

 Brain dysfunction in sepsis
Djillali Annane

Znieczulenie otyłej pacjentki w ginekologii i położnictwie
Tomasz Gaszyński

15:05-15:25

Troponins and myocardial injury in non cardiac surgery. Perioperative myocardial infarction.
Marcin Wąsowicz

NIV  in critically  ill obese patients
Nicolini Antonello

Awake craniotomy – how do you make it work
Idit Matot

Znieczulenie do ciecia cesarskiego pacjentki z wadą serca
Maciej Żukowski

15:25-15:35

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

15:35-15:50

Przerwa na kawę

15:50-17:20

Strategie płynoterapii
Przewodniczący sesji: Phillip Dellinger, Wojciech Dąbrowski, Azriel Perel

Jakość i organizacja II
Przewodniczący sesji: Paul Myles, Ravi Mahajan, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Leczenie preparatami krwi i płynami
Przewodniczący sesji: Djillali Annane, Maria Wujtewicz, Idit Matot

Sesja Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń PTAiIT
Przewodniczący sesji: Aleksander Deptuła, Ewa Trejnowska, Tomasz Ozorowski

Walne Zebranie Sekcji Naukowo-Edukacyjnej

15:50-16:10

Fluid Resuscitation of Septic Shock
Phillip Dellinger

CoBaTrICE 2.0, competence based training and assessment -Updating process and new developments
Francesca Rubulotta

Fluid therapy in the ICU
Djillali Annane

Antybiotykoterapia empiryczna ciężkich zakażeń w Oddziałach Intensywnej Terapii
Aleksander Deptuła

16:10-16:30

Blood Management Strategies in Cardiac Surgery - Drugs, Techniques and Procedures
Davy Cheng

Quality of recovery and disability-free survival (plenary)
Paul Myles

Intraoperative transfusion practice in Europe
Idit Matot

Stosowanie antybiotyków i monitorowanie zakażeń w OIT w Polsce - wyniki badań pilotażowych
Ewa Trejnowska

16:30-16:50

Goal-directed therapy (GDT) and EGDT – similar hopes, similar disappointments
Azriel Perel

Quality outcomes in anaesthesia - are we any wiser?
Ravi Mahajan

Rational blood transfusion strategy
Marek Mirski

Bacteriemia Zero Project
Miguel Sánchez García

16:50-17:10

Cytokine adsorption in septic shock : new treatment methods
Detlef Kindgen-Milles

Guidelines and Performance Measures: How Do You Apply the Evidence
Lee Fleisher

16:50-17:00

Dyskusja

16:50-17:00

Dyskusja

17:10-17:20

Dyskusja

Dyskusja

 

 

17:20-17:35

Przerwa na kawę

17:15

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – I termin

17:30

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – (ewentualny) II termin

20:00

Impreza towarzysząca ( udział dodatkowo płatny )

 
 

SOBOTA 16-09-2017

 

Sala Widowiskowa

Sala Fidelio

Sala Manru

Sala Kameralna

Sala seminaryjna

8:00-9:10

Standardy postępowania  w terapii wentylacyjnej
Przewodniczący sesji: Robert M. Kacmarek, Radosław Owczuk, Michael Niederman

Terapie nerkozastępcze-strategie postępowania
Przewodniczący sesji: Detlef Kindgen-Milles, Maciej Żukowski, Ravindra L. Mehta

Leczenie zagrażających życiu krwotoków
Przewodniczący sesji: Tomasz Łazowski, Elżbieta Nowacka

Genetyka w anestezjologii i intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Adam Mikstacki, Ryszard Słomski

Walne Zebranie Sekcji Medycyny Hiperbarycznej

8:00-8:20

New Guidelines for VAP
Michael Niederman

Timely initiation of RRT in critically ill patients
Ravindra L. Mehta

Koagulopatia pourazowa
Elżbieta Nowacka

Genetyczne podłoże zróżnicowanej podatności na środki anestetyczne
Adam Mikstacki

8:20-8:40

Lung protective mechanical ventilation: State Of the Art 2017.
Robert M. Kacmarek

Regional citrate anticoagulation for CRRT:
The new standard?
Detlef Kindgen-Milles

Taktyka postępowania, trudności i dylematy w diagnostyce i leczeniu
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Ekspresja genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów przeciwbólowych
Ryszard Słomski

8:40-9:00

Is Zero VAP really achievable?
Michael Niederman

AKI management: the 5R approach
Ravindra L. Mehta

Wytyczne postępowania
Tomasz Łazowski

Zróżnicowanie genetyczne szczepów bakteryjnych u pacjentów z ciężkimi zakażeniami w oddziale intensywnej terapii
Barbara Tamowicz

9:00-9:10

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

9:10-9:25

Przerwa na kawę

9.25-10:35

Sesja II Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Przewodniczący sesji: Marzena Zielińska, Izabela Pągowska-Klimek, Elżbieta Kobielska

Postępy w leczeniu ostrej niewydolności nerek
Przewodniczący sesji: Detlef Kindgen-Milles, Romuald Lango, Ravindra L. Mehta

Intensywna terapia a transplantologia: nowe zasady współpracy czy początek rozdziału?
Przewodniczący sesji: Romuald Bohatyrewicz, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Nestorowicz

Varia
Przewodniczący sesji: Rafał Drwiła, Mirosław Czuczwar

Walne Zebranie Sekcji Neuroanestezjologii

9:25-9:45

Propozycja nowego algorytmu postępowania w trudnej intubacji u noworodków, niemowląt i dzieci
Wojciech Walas

Strategies for starting RRT in AKI
Sean M. Bagshaw

Nowelizacja kryteriów rozpoznawania śmierci mózgu - najważniejsze zmiany
Romuald Bohatyrewicz

Rola leków przeciwpadaczkowych i ketaminy w leczeniu bólu ostrego
Mirosław Czuczwar

9:45-10:05

Analiza polskich i europejskich wyników badania APRICOT (Anaesthesia PRactice In Children Observational Trial)
Marzena Zielińska

Improving outcomes in patients on RRT
Ravindra L. Mehta

Czy w warunkach "polowych" można zdiagnozować śmierć mózgu?
Wojciech Dąbrowski

Blaski i cienie współczesnych prac naukowych
Rafał Drwiła

10:05-10:25

Zasady bezpiecznego transportu niewydolnych oddechowo niemowląt i dzieci
Magdalena Mierzewska-Schmidt

How to improve renal recovery after AKI
Detlef Kindgen-Milles

Pobrania narządów w Polsce na tle krajów europejskich
Romuald Bohatyrewicz

Porównanie efektywności dwóch metod analgezji ściany jamy brzusznej po cięciu cesarskim (TAP vs QL block)
Michał Borys

10:25-10:35

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

10:35-10:50

Przerwa na kawę

10:50-12:00

Ultrasonografia point-of-care w oddziale intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Wojciech Wierzejski, Piotr Nowakowski

Trudne drogi oddechowe II
Przewodniczący sesji: Takashi Asai, Tomasz Gaszyński, Francesca Rubulotta

Monitorowanie dynamiki układu krążenia
Przewodniczący sesji: Ewa Kucewicz-Czech, Rafał Drwiła, Maciej Żukowski

Sesja II Sekcji Historycznej PTAiIT
Przewodniczący sesji: Andrzej Kűbler; Ewa Mayzner-Zawadzka

 

10:50-11:10

Pompa-woda-rury: pacjent we wstrząsie
Tomasz Siegel

Difficult airways and obese
Takashi Asai

Niewydolność prawej komory – niedoceniany problem 
Ewa Kucewicz-Czech

10:50-11:05
Znieczulenie ogólne jako element procesu leczniczego-historia procesu
Krzysztof Kusza

 

11:10-11:30

Ocena płuc u pacjenta w OIT – rzeczywistość poza protokołem BLUE
Wojciech Wierzejski

Management of Bariatric patients from ventilation to antibiotic prophylaxis
Francesca Rubulotta

Ukryta hypowolemia - problem trudny do monitorowania
Rafał Drwiła

11:05-11:20
Historia badania i leczenia sepsy
Andrzej Kűbler

 

11:30-11:50

USG mózgu - czy można zobaczyć nadciśnienie śródczaszkowe?
Piotr Nowakowski

Difficult airway management--the current method is not ideal
Takashi Asai

Inwazyjne monitorowanie układu krążenia u chorych z ciężką niewydolnością krążenia
Maciej Żukowski

11:20-11:35
Historia leczenia krwią w Polsce
Ewa Mayzner-Zawadzka


11:35-11:50
Początki i stan obecny anestezjologii akademickiej w Olsztynie
Lidia Glinka

 

11:50-12:00

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

 

12:00

Zamknięcie Zjazdu

 

Organizator:

Patronat medialny:

Via Medica

TVP 3 Bydgoszcz blanc Bydgoszcz

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl